Opis różnic Wersja
PRESTIŻ
Wersja
BIURO
Wersja
BIZNES
Obsługa firm nieograniczona nieograniczona do 3 oddziałów
Import z Excela danych do kartotek systemowych,
firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji
operacji użytkowników z możliwością edycji
mark-35780_15 x-15x15 x-15x15
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący
z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych
raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących)
mark-35780_15 x-15x15 x-15x15
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików
zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych (e-archiwum)
mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Współpraca z systemem WF-Analizy
Wykaz umów o pracę w okresach mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wykaz umów zlecenia mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Wykaz umów o dzieło mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15
Analiza rozpoczętych angaży w okresach mark-35780_15 mark-35780_15 mark-35780_15