Cennik usług

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

CENNIK USŁUG HIGHCOM SP. Z O.O.
dla klientów bez umowy serwisowej w cenach netto
Usługi IT
Wsparcie dla systemów WAPRO ERP, usługi IT 120,00 PLN / 1 godz.
Usługi specjalistyczne
Usługi programistyczne i rozbudowy funkcjonalne systemów WAPRO ERP 150,00 PLN / 1 godz.
Usługi tworzenia raportów do systemów WAPRO ERP 150,00 PLN / 1 godz.
Usługi konfiguracji Microsoft SQL oraz Microsoft Windows Server 150,00 PLN / 1 godz.
Fiskalizacja urządzeń fiskalnych 150,00 PLN / szt.
Przeglądy urządzeń fiskalnych 120,00 PLN / szt.
Opłaty dodatkowe
Dojazd do klienta na terenie Lublina 20,00 PLN
Dojazd do klienta poza teren Lublina 1,00 PLN / kilometr
Warunki świadczenia usług
Usługi wykonywane zdalnie - usługa rozliczana z dokładnością do 30 min. - fakturowana za każde rozpoczęte 30 min. pracy konsultanta
Usługa wykonywana u klienta - usługa rozliczana z dokładnością do 1 godz. - fakturowana za każdą rozpoczętą godzinę pracy konsultanta
UMOWY SERWISOWE - OPŁATA RYCZAŁTOWA MIESIĘCZNA
w cenach netto
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 1h 100,00 PLN
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 3h 300,00 PLN
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 5h 500,00 PLN
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 8h 800,00 PLN
Umowa serwisowa powyżej 10h Ustalenia indywidualne
PAKIET KORZYŚCI DLA UMÓW SERWISOWYCH
Najwyższy priorytet w realizacji zgłoszeń
Usługi wykonywane zdalnie, rozliczenia z dokładnością do 10 min.
Rabat na usługi specjalistyczne w wysokości do 20% od ceny standardowej (5%,10%,15%,20%)
Rabat na Usługi IT po przekroczeniu limitu (3%,5%,10%,15%)
Nieodpłatny dojazd na terenie Lublina, dojazd poza teren Lublina 1,00 PLN/kilometr

Dodatkowe informacje

  • Usługi niewymienione w cenniku, wyceniane są osobno.
  • Większe wdrożenia wyceniane są indywidualnie.
  • Pierwszeństwo wykonania posiadają klienci z podpisanymi umowami serwisowymi.