Cennik usług

Obowiązuje od 1 lutego 2023 roku

CENNIK USŁUG HIGHCOM SP. Z O.O.
dla klientów bez umowy serwisowej w cenach netto
Usługi IT
Wsparcie dla systemów WAPRO ERP, usługi IT 220,00 PLN / 1 godz.
Usługi specjalistyczne
Usługi programistyczne i rozbudowy funkcjonalne systemów WAPRO ERP 220,00 PLN / 1 godz.
Usługi tworzenia raportów do systemów WAPRO ERP 220,00 PLN / 1 godz.
Usługi konfiguracji Microsoft SQL oraz Microsoft Windows Server 220,00 PLN / 1 godz.
Fiskalizacja urządzeń fiskalnych ze szkoleniem 180,00 PLN (drukarki fiskalne) 300,00 PLN (kasy fiskalne)
Przeglądy urządzeń fiskalnych 150,00 PLN / szt.
Opłaty dodatkowe
Dojazd do klienta na terenie Lublina 30,00 PLN
Dojazd do klienta poza teren Lublina 2,50 PLN / kilometr
Warunki świadczenia usług
Usługi wykonywane zdalnie - usługa rozliczana z dokładnością do 30 min. - fakturowana za każde rozpoczęte 30 min. pracy konsultanta
Usługa wykonywana u klienta - usługa rozliczana z dokładnością do 1 godz. - fakturowana za każdą rozpoczętą godzinę pracy konsultanta
UMOWY SERWISOWE - OPŁATA RYCZAŁTOWA MIESIĘCZNA
w cenach netto
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 3h 590,00 PLN
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 5h 960,00 PLN
Umowa serwisowa, opłata miesięczna, czas usług do 10h 1900,00 PLN
PAKIET KORZYŚCI DLA UMÓW SERWISOWYCH
Pierwszeństwo w kolejności obsługi zgłoszeń
Usługi wykonywane zdalnie, rozliczenia z dokładnością do 1 min.
Możliwość skrócenia czasu reakcji serwisu do 4h za dodatkową opłatą 500 PLN

Dodatkowe informacje

  • Usługi niewymienione w cenniku, wyceniane są osobno.
  • Większe wdrożenia wyceniane są indywidualnie.
  • Pierwszeństwo wykonania posiadają klienci z podpisanymi umowami serwisowymi.
  • Warunki umów serwisowych pow. 10 h. ustalane są indywidualnie