Środki trwałe WAPRO Best to nowoczesny system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. Program WAPRO Best ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych.
Program WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego.

WAPRO Best Biuro

Wersja przeznaczona dla biur rachunkowych oraz firm doradztwa
podatkowego.Nieograniczona liczba firm.

WAPRO BEST Biznes

Wersja dla pojedynczego podmiotu gospodarczego z możliwością
obsługi do 3 oddziałów firmy.

WAPRO Best - warianty programu

Główne cechy wariantów programu BIURO, BIZNES

Ogólne Biuro Biznes
Obsługa firm nieograniczona   do 3 firm
każda firma musi nabyć
odrębną licencję
Kartoteki i słowniki Biuro Biznes
Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych mark-35780_15 mark-35780_15
Kartoteka miejsca użytkowania (układ wielopoziomowy) mark-35780_15 mark-35780_15
Ewidencja stanowisk kosztowych mark-35780_15 mark-35780_15
Kartoteka dostawców (kontrahentów) mark-35780_15 mark-35780_15
Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych) mark-35780_15 mark-35780_15
Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia mark-35780_15 mark-35780_15
Kartoteka danych firm obsługiwanych w systemie mark-35780_15 mark-35780_15
Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne Biuro Biznes
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk),
osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do
użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która
zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych mark-35780_15 mark-35780_15
Ewidencja operacji wykonanych na danym środku mark-35780_15 mark-35780_15
Spis dokumentów danego środka trwałego mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii mark-35780_15 mark-35780_15
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach,
grupach/kategoriach i innych
mark-35780_15 mark-35780_15
Wyposażenie Biuro Biznes
Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii mark-35780_15 mark-35780_15
Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych,
grupach/kategoriach i innych
mark-35780_15 mark-35780_15
Amortyzacja Biuro Biznes
Możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej mark-35780_15 mark-35780_15
Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych
miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
mark-35780_15 mark-35780_15
Częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie mark-35780_15 mark-35780_15
Dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można
rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo mark-35780_15 mark-35780_15
Operacje systemowe Biuro Biznes
Likwidacja mark-35780_15 mark-35780_15
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik) mark-35780_15 mark-35780_15
Sprzedaż mark-35780_15 mark-35780_15
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik) mark-35780_15 mark-35780_15
Ulepszenie środka mark-35780_15 mark-35780_15
Przeszacowanie środka mark-35780_15 mark-35780_15
Przekazanie nieodpłatne środka mark-35780_15 mark-35780_15
Zmiana osoby odpowiedzialnej mark-35780_15 mark-35780_15
Zmiana miejsca użytkowania środka mark-35780_15 mark-35780_15
Korekta amortyzacji wykonanej mark-35780_15 mark-35780_15
Korekta planu amortyzacji mark-35780_15 mark-35780_15
Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach
i wykonanych na określonych środkach trwałych
mark-35780_15 mark-35780_15
Dokumenty systemu Biuro Biznes
Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT) mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu mark-35780_15 mark-35780_15
Dokumenty zakupu Biuro Biznes
Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu mark-35780_15 mark-35780_15
Dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy mark-35780_15 mark-35780_15
Dekrety/rejestry not ksiegowych Biuro Biznes
Dekrety w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem
standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta
przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
mark-35780_15 mark-35780_15
Dekrety w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla
wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie
dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
mark-35780_15 mark-35780_15
Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych
i cechach dekretów
mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WAPRO Fakir,
ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów
mark-35780_15 mark-35780_15
Pozostałe funkcje Biuro Biznes
Moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu mark-35780_15 mark-35780_15
Mechanizm pól dodatkowych mark-35780_15 mark-35780_15
Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL mark-35780_15 mark-35780_15
Export do programu Excel z głównych ekranów programu mark-35780_15 mark-35780_15
Współprca z innymi programami WAPRO ERP
WAPRO Best współpracuje z: WAPRO Fakir
WAPRO Analizy

WAPRO Best - cennik

Ze względu na ilość wariantów zakupu, obejmujących rodzaj oraz zakres licencji, cennik WAPRO jest niezwykle rozbudowany. Poniżej prezentujemy uproszczoną wersję z możliwością przejścia do pełnej kalkulacji. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania spersonalizowanej oferty uwzgledniającej aktualne rabaty i promocje.

Licencja Zakres licencji Cena netto
365 BIZNES 100 Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) 599,00 zł netto/rok
365 BIZNES 400 Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych (do 3 oddziałów) 899,00 zł netto/rok
365 BIZNES MAX Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów) 3 099,00 zł netto/rok
365 BIURO 100 Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych 999,00 zł netto/rok
365 BIURO 400 Pakiet sieciowy do 400 środków trwałych 1 599,00 zł netto/rok
365 BIURO MAX Pakiet sieciowy bez limitu środków trwałych (do 3 oddziałów) 3 999,00 netto/rok

Licencja wapro 365 to abonamentowy wariant licencjonowania. Klient zakupuje roczną subskrypcję na korzystanie z programu – po upływie tego czasu należy odnowić licencję. Posiadając aktywną subskrypcję, Klient otrzymuje wszystkie aktualizacje programu bez dodatkowych kosztów. Ponadto część systemów wapro można zakupić w ramach licencji wieczystej - Standard.

Pełny cennik

Masz pytania? Napisz do nas!

Wybór systemu ERP powinien być bardzo przemyślany i oparty na solidnych argumentach. Pozwól, że odpowiemy na Twoja pytania i wątpliwości lub przygotujemy dla Ciebie wstępną ofertę.