Wdrożenie Comtex Sp. z o.o. SP. K.

Firma HIGHCOM SP. Z O.O. – Złoty Partner Asseco WAPRO wdrożyła oprogramowanie Asseco WAPRO w firmie Comtex Bernatowicz Sp.J. z siedzibą w Lublinie.

Profil działalności klienta

Comtex Sp. z o.o. Sp. K. jest autoryzowanym partnerem Plus GSM. Firma posiada kilkadziesiąt punktów handlowych na terenie kraju. Kompleksowo obsługuje abonentów sieci Plus GSM, dostarcza najnowsze rozwiązania teleinformatyczne dostępne u w/w operatora.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta oraz umożliwiać współpracę z systemami firm trzecich np. z systemem doładowań kart prepaid i z systemem informatycznym Plus GSM. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie, również w zakresie hostingu serwerów

Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

  • 74 zdalne stanowiska WF-Mag Prestiż
  • 2 zdalne stanowiska WF-Fakir Prestiż
  • 2 zdalne stanowiska WF-Gang Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie wielooddziałowa, ogólnopolską firmą, korzystające z centralnej bazy danych w której wszystkie oddziały, stanowiska oraz magazyny pracują zdalnie i w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.