Ważne ogłoszenia

Ogłoszenia, komunikaty, zapytania i inne dokumenty wymagające publikacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Highcom Sp. z o.o. - zgodnie z wymogami Działania 1.2 POPW.