OSTATNIE POŻEGNANIE DOSa – przejście na wersje Windows

W dniu 30 września 2016 ostatecznie zamknięta zostanie  linia produkcyjna oraz wsparcie serwisowe programów dla DOS. Do tego momentu dajemy Państwu ostatnią szansę na korzystne pożegnanie z produktami dla DOS. Wystarczy zadeklarować chęć rezygnacji z pracy na produktach dla DOS i odebrać aktualną wersję dla Windows nawet za 10 zł netto!

Regulamin Promocji

 • Organizatorem promocji „Ostatnie pożegnanie DOSa” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
 • Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku, dotyczy wszystkich produktów Asseco WAPRO dla DOS, mających swoje odpowiedniki w rodzinie produktów dla Windows.
 • Ogólne zasady tzw. „crossupgrade” (przejście z oprogramowania dla DOS na oprogramowanie dla Windows) regulują odrębne ustalenia ogólnodostępne na stronach internetowych Organizatora po adresem http://www.wapro.pl/wapro/cennik#crossupgrade
  O aktualności posiadanego przez użytkownika oprogramowania decyduje numer wersji tego oprogramowania w stosunku do numeru oficjalnej wersji dostępnej w dniu złożenia zamówienia.
 • Lista aktualnych wersji znajduje się pod adresem: http://www.wapro.pl/wapro/aktualne-wersje.
 • Użytkownicy posiadający aktualną wersję programu mają prawo do zamiany swojej licencji dla DOS na licencję dla Windows w ramach tej samej linii w cenie 10 zł netto za każde stanowisko, użytkownicy posiadający nieaktualną wersję mogą otrzymać 40% rabatu na zakup licencji dla Windows.
 • Powyższe rabaty obowiązują przy zachowaniu takiej samej bądź mniejszej konfiguracji stanowiskowej w myśl zasad obowiązujących w przypadku „crossupgrade” o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu. Dodatkowe stanowiska (powyżej ilości podlegających zamianie) można dokupić wg. aktualnego w dniu zakupu, cennika detalicznego.
 • Prezentowaną promocji automatycznie łączy się z promocją: „Gwarancja bezpłatnej aktualizacji”
 • Promocja dostępna jest w sieci sprzedaży na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO.
 • Organizator Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.

Skontaktuj się z nami

Comments are closed.