WAPRO JPK BIZNES

Darmowe narzędzie umożliwiające w łatwy i szybki sposób prowadzenie sprawozdawczości JPK w formie elektronicznej w oparciu o posiadane programy WAPRO ERP. Automatyzuje proces importu i eksportu danych oraz umożliwia podgląd i weryfikację danych. Przechowuje dane przekazane organom podatkowym umożliwiając późniejszy wgląd. Umożliwia wysłanie przygotowanych plików JPK przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Odbiera i zapisuje w bazie danych Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Licencja bezpłatna, współpracuje z: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper. Wymaga aktualnych wersji tych programów

WAPRO JPK BIURO

Wersja przygotowana dla biur rachunkowych i firm doradztwa podatkowego wzbogacona o funkcjonalność seryjnej wysyłki cyklicznych plików JPK, czyli plików wysyłanych co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych (aktualnie dotyczy to plików JPK_VAT).

UMOŻLIWIA JEDNOCZESNĄ WYSYŁKĘ JPK DLA WIELU FIRM


Licencja płatna czasowa na okres 365 dni, współpracuje z: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper. Wymaga aktualnych wersji tych programów

EKSPERT WAPRO WYJAŚNIA

Cykl artykułów, filmów i porad na temat JPK z witryny Producenta WAPRO ERP

WAPRO JPK - warianty programu

Główne cechy wariantów programu BIURO, BIZNES

Ogólne BIURO BIZNES
Roczna licencja dla posiadaczy aktualnych wersji programów WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakturka płatna bezpłatna
Działanie w technologii klient – serwer. Program tworzy własną, niezależną od pozostałych aplikacji Asseco WAPRO bazę danych mark-35780_15 mark-35780_15
Baza danych jest wielofirmowa, zapisuje dane w kontekście firmy, z której zostały pobrane mark-35780_15 mark-35780_15
Aby dane mogły zostać zaimportowane z źródłowych baz danych, operator programu musi mieć uprawnienia do wykonania tej
operacji nadawane w programie, z którego dane pochodzą
mark-35780_15 mark-35780_15
Program BIURO BIZNES
Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w bazie danych programu mark-35780_15 mark-35780_15
Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w układzie „książki kontroli” mark-35780_15 mark-35780_15
Pełna automatyzacja operacji importu oraz eksportu danych. Program wyposażony jest w kreatory importu i eksportu danych mark-35780_15 mark-35780_15
Podgląd i weryfikacja danych przed utworzeniem plików XML mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość wysłania organom podatkowym przygotowanych plików XML przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mark-35780_15 mark-35780_15
Wysyłanie danych (jedna lub wiele firm) BIURO BIZNES
Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane w bazie danych programu mark-35780_15 mark-35780_15
Pobierane dane JPK zapisywane w bazie danych programu w układzie dziennika mark-35780_15 mark-35780_15
Wszystkie złożone operacje przetwarzania danych wykonywane przy pomocy kreatorów mark-35780_15 mark-35780_15
Wstępna walidacja danych podczas procesu pobierania danych JPK mark-35780_15 mark-35780_15
Weryfikacja pobieranych danych JPK_VAT z naliczoną deklaracją VAT-7 (dane pobierane z WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir) mark-35780_15 mark-35780_15
Możliwość podglądu i weryfikacji pobranych danych przed utworzeniem plików XML (JPK) mark-35780_15 mark-35780_15
Wysłanie plików XML (JPL) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na środowisko produkcyjne i testowe
Ministerstwa Finansów
mark-35780_15 mark-35780_15
Automatyczne wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów żądania odbioru UPO aż do momentu odebrania dokumentu
dla każdego wysłanego pliku JPK
mark-35780_15 mark-35780_15
Wysylanie danych z wielu firm BIURO BIZNES
Przeglądanie dziennika według firm mark-35780_15 x-15x15
Pliki wysyłane cyklicznie - operacja seryjnego pobierania danych JPK, tworzenia plików XML (JPK) oraz wysyłania plików z dowolnej ilości
firm uruchamiania jednym przyciskiem
mark-35780_15 x-15x15
Pliki wysyłane cyklicznie - możliwość dzielenia operacji przetwarzania seryjnego na etapy. Wszystkie operacje / etapy można można
wykonać seryjnie dla wszystkich firm lub zdefiniowanych grup firm
mark-35780_15 x-15x15
Pliki wysyłane cyklicznie - postępu procesu seryjnego przetwarzania danych i wysyłania cyklicznych plików JPK z wielu firm widoczny
w głównym oknie programu
mark-35780_15 x-15x15
Pliki wysyłane cyklicznie - raport okresowy wysłanych plików mark-35780_15 x-15x15