Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Usługa w oparciu o specjalistyczne narzędzia informatyczne

W dobie powszechnej informatyzacji, gdy wszystkie procesy biznesowe opierają się o sprawnie funkcjonujący system informatyczny, w czasach w których praktycznie każda czynność przetwarzana jest przez odpowiednie oprogramowanie, nieodzowne staje się zapewnienie spójnej i przejrzystej infrastruktury IT. Zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu przeznaczonych na opiekę nad całą infrastrukturą informatyczną, począwszy od indywidualnego sprzętu na stanowiskach pracy, przez elementy sieci komputerowej, po zaawansowane systemy serwerowe. Niezmiernie istotne jest również, stałe i bieżące zachowanie legalności zainstalowanych licencji oprogramowania.

Usługa, którą proponujemy pozwala na wyeliminowanie zagrożeń związanych z brakiem właściwej opieki informatycznej. Dzięki niej kadra zarządzająca oraz pracownicy działów IT dysponować mogą pełną, na bieżąco aktualizowaną wiedzą o wszystkich elementach posiadanego majątku IT, procesach biznesowych, sposobie i rodzaju aktywności użytkowników oraz bezpieczeństwie danych. Usługa umożliwia również, świadczenie pomocy informatycznej, wszędzie tam gdzie stanie się to niezbędne - często w momencie pojawienia się pierwszych symptomów zbliżającej się awarii lub po stwierdzeniu nieuprawnionej ingerencji któregokolwiek z użytkowników.

Dla Firm, które współpracują z nami na zasadzie umów serwisowych, usługa ta może stać się świetnym uzupełnieniem dotychczasowego zakresu świadczonych dla nich czynności.

Bezpieczeństwo

Legalność licencji
Bezpieczeństwo danych elektronicznych
Nadzór i blokada www
Kontrola wykorzystania aplikacji
Archiwizacja istotnych danych

Wiedza

...o użytkownikach
...o wykorzystaniu oprogramowania
...o procesach
...o nieuprawnionych ingerencjach
...o aktywności użytkowników

Porządek

Audyt oprogramowania
Audyt sprzętu
Inwentaryzacja procesów
Zarządzanie licencjami

Korzyści

Optymalizacja kosztów IT
Zwiększenie standardu organizacji pracy
Oszczędność czasu i środków finansowych
Zarządzanie w oparciu o wiedzę
Brak konieczności tworzenia własnego działu IT

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ

  • NISKA CENA USŁUGI
  • BRAK KOSZTÓW UTRZYMANIA WŁASNEGO DZIAŁU IT
  • LEGALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
  • CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM IT

PEŁNA WIEDZA O UŻYTKOWNIKACH, LICENCJACH I SPRZĘCIE

Skontaktuj się z nami

Oferta dla

Ścisłe kierownictwo organizacji

  • Właścicieli firm, dyrektorów zarządzających, zarządów spółek, dyrektorów finansowych

W zakresie legalności i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa danych użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu, w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.

Funkcjonalność

Pokrótce o funkcjach i możliwościach oferowanej usługi w oparciu o system IT Manager

Inwentaryzacja sprzętu

1. Okresowe, automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętu komputerowego
2. Odczyt parametrów systemów operacyjnych
3. Odczyt informacji z BIOS/SMBIOS
4. Automatyczne wykrywanie zmian konfiguracji
5. Wydruk kartoteki stanowisk

Inwentaryzacja oprogramowania

1. Okresowe automatyczne skanowanie zainstalowanego oprogramowania
2. Audyt oprogramowania
3. Audyt plików multimedialnych
4. Baza posiadanych licencji aplikacji
5. Edycja karty licencyjnej

Zdalne zarządzanie

1. Wymuszanie skanów sprzętu, oprogramowania, audytu plików
2. Wysyłanie wiadomości grupowych oraz indywidualnych do stanowisk
3. Dwukierunkowa linia poleceń
4. Zarządzanie kontami użytkowników
5. Eksploracja zawartości zdalnych dysków

Archiwizacja danych

1. Tworzenie dowolnej ilości zadań archiwizacji globalnej dla grup stanowisk
2. Przesyłanie plików na serwery FTP
3. Kopia całościowa (format ZIP)
4. Definiowanie cykle archiwizacji
5. Filtry wykluczeń plików

Nadzór/blokada USB

1. Przegląd plików kopiowanych od/do wg stanowisk oraz użytkowników
2. Blokada FDD/CD/USB
3. Blokada USBSTORAGE (np. pendrive)
4. Blokada modemów PCMCIA/USB/wewn

Nadzór nad www i aplikacjami

1. Przegląd LOG aktywności aplikacji użytkowników
2. Przegląd LOG aktywności WWW użytkowników
3. Analiza rzeczywistej aktywności użytkowników do czasu aktywności stanowiska
4. Wykaz najczęściej używanych aplikacji
5. Wykaz najpopularniejszych stron WWW

Nadzór nad wydrukami

1. Automatyczny zapis w bazie informacji na temat wydruków przesyłanych poprzez kolejkę spool (ilość odczytywanych danych jest zależna od informacji przesyłanych przez sterownik drukarki)
2. Ilość wydrukowanych plików
3. Ilość stron
4. Nazwa stanowiska oraz użytkownika
5. Nazwa dokumentu (jeśli jest przesyłana)

Helpdesk

1. Tworzenie dowolnej ilości kategorii incydentów
2. Baza statusów oraz priorytetów
4. Przydzielanie inżynierów do wybranych kategorii
5. Podział zgłoszeń wg puli IP
6. Baza firm serwisowych