Wdrożenie Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek

Firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, sprzedaży i transportu węgla, dystrybucji wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. Jego działanie wspiera oprogramowanie Asseco WAPRO wdrożone przez firmę HIGHCOM sp. z o.o.

Profil działalności klienta

Firma Skład Opału i Materiałów Budowlanych T. & M. Sobianek prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, sprzedaży i transportu węgla, dystrybucji wszystkich największych producentów nawozów mineralnych w Polsce. Oferuje środki ochrony roślin, Zajmuje się skupem zbóż. Firma posiada kilka oddziałów.

Dlaczego klient wybrał oprogramowanie Asseco WAPRO

Wybór oprogramowania dokonany został na podstawie analizy funkcjonalności dostępnego oprogramowania. System informatyczny musiał spełniać wymagania klienta. Istotnym czynnikiem była i nadal jest opcja wsparcia i utrzymania infrastruktury informatycznej. Oprogramowanie Asseco WAPRO spełnia wszystkie wymagania. Partner zapewnia dalsze wsparcie.
Wdrożone oprogramowanie

W ramach wdrożenia i w trakcie dalszej opieki powdrożeniowej zainstalowano:

  • 26 stanowisk WF-Mag Prestiż Plus w tym cześć pracujących zdalnie w oddziałach.
  • 4 stanowiska WF-Fakir Prestiż
  • 2 stanowiska WF-Gang Windows
  • 1 stanowisko WF-BEST Windows

Bazy danych znajdują się na serwerze klienta zarządzanego i monitorowanego przez Partnera. Partner zapewnia odpowiednie warunki techniczne oraz wsparcie merytoryczne.

Uzyskane korzyści

Dzięki wdrożeniu klient otrzymał gotowe narzędzie informatyczne korzystające z centralnej bazy danych Rozwiązanie to zapewniło zautomatyzowanie wielu czynności oraz zagwarantowało poprawną współpracę z systemami informatycznymi partnerów handlowych klienta.

Podsumowanie

Wdrożenie oprogramowania Asseco WAPRO umożliwiło klientowi zunifikowanie dotychczasowych rozwiązań w jeden system informatyczny. Podniosło standard obsługi klienta oraz dało możliwość większej kontroli nad procedurami stosowanymi w firmie klienta.